Schoolgids en meer

De Prins Willem Alexanderschool maakt elk jaar een schoolgids. Daarin kunt u lezen over ons plezier in het onderwijs en in het werken met de kinderen. We tonen graag wat onze school zo bijzonder maakt. Verder vindt u er veel praktische informatie over:

  • de organisatie van de school en het onderwijs;
  • de zorg voor de kinderen;
  • het team van de school;
  • ouders en de school.

Schoolgids 2023 - 2024 Prins Willem Alexanderschool

Persoonlijke gegevens vindt u niet in de schoolgids of op de website. Dit vanwege privacy.

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Bent u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind, dan bent u van harte uitgenodigd om eens op de Prins Willem Alexanderschool langs te komen. Neem contact op voor een afspraak. Dan kunt u zelf de sfeer op onze school ervaren en zien wat een mooie locatie het is. Is uw kind 3 jaar en 10 maanden, dan kan het tot de 4e verjaardag tot 10 dagdelen kennis komen maken.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle basisscholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Dit is belangrijk als een kind extra zorg nodig heeft. In dit profiel vindt u welke mogelijkheden een school heeft. U kunt scholen vergelijken en de beste optie voor uw kind kiezen. Ouders en school kunnen op basis van het profiel makkelijker met elkaar in gesprek gaan. De Prins Willem Alexanderschool heeft een schoolondersteuningsprofiel 2015-2019. De school maakt in dit kader deel uit van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel (circa 100 scholen voor primair en speciaal onderwijs). Denkt u dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft? Bespreek dit dan eerst met de leerkracht. Vervolgens kunt u terecht bij het ondersteuningsteam op school.

Download hier ons schoolondersteuningsprofiel