Ouderraad

Betrokkenheid van ouders bij de school maakt het verschil! Bij de Prins Willem Alexanderschool werkt dat heel goed, mede door de ouderraad. De ouderraad zet zich enthousiast in voor activiteiten die bijdragen aan een goede sfeer.

Wat doet de ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die naar de Prins Willem Alexanderschool gaan. De ouderraad helpt bij veel activiteiten in en rond de school. Verder doet de ouderraad kleine klusjes in de school.

De ouderraad is:

ACTIEF: Zet zich in voor bijzondere activiteiten zoals:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8
 • Je bent altijd welkom om een helpende hand toe te steken bij onze activiteiten of om de ouderraad te komen versteken.

BETROKKEN: De ouderraad streeft naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij school door te fungeren als spreekbuis voor de ouders richting school. Er is altijd wel een lid van de Ouderraad die je voor of na schooltijd kunt aanspreken. De vergaderingen worden ook bijgewoond door een leerkracht uit het team.

RUGGENSTEUN: Ook financieel geeft de Ouderraad de school een ruggensteuntje. Hiermee kunnen de diverse activiteiten worden gerealiseerd.

Werkgroepen met een speciale taak

Naast de ouderraad zijn voor er ook nog aparte werkgroepen die de volgende zaken regelen:

 • sinterklaascommissie
 • tuingroep
 • luizenouders
 • seizoenengroep (aankleding thematafels)
 • schoolbibliotheekouders

Vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de ouderraad. Zij vraagt jullie als ouder jaarlijks om deze vrijwillige bijdrage. De bijdrage wordt door de ouderraad geïnd en beheerd. Hiervan worden allerlei extra dingen gedaan en aangeschaft waarvoor de school geen geld krijgt van het Ministerie van Onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om vieringen en bijzondere activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, A4D, afscheid groep 8 etc. Het schoolreisje hoort hier niet bij. De ouderraad draagt echter wel een klein gedeelte in de schoolreiskosten bij.

Ouders in de MR hebben instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van deze bijdrage. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op € 27,50- per kind. Via de penningmeester ontvangt u een oproep tot betaling.